מי אנחנו

"אפריכאן" הוא יוזמה של מספר נשים ואנשים בעלי עניין ביבשת אפריקה. הקמנו אותו מפני שרצינו שיהיה כאן אתר אינטרנט שמרכז וסוקר באופן שוטף את המתרחש במדינות אפריקה וכן מתייחס לפזורה האפריקאית – גם זו הנמצאת בישראל. אנו מקוות ומקווים להביא למודעות הציבור סוגיות שהתקשורת בישראל לא מסקרת באופן מספק ובוודאי שאיננה מתעכבת לפרש.

עורכות האתר

ענבל בן יהודה – בוגרת התכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה. סטודנטית לתואר שני בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת ת"א.

*האתר הוקם בסיוע התוכנית הבין אוניברסיטאית ללמודי אפריקה, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת ת"א.

:About Us

AfriCAN (a portmanteau of the words Africa and Can – meaning "here" in Hebrew)  is an initiative of several individuals who are interested in the African continent. We created this site because we wanted to have a Hebrew website that brings to one place ongoing coverage of Africa related news, from African countries and the African diaspora, including African communities in Israel. We hope to increase the awareness of Israeli readers to issues that the Israeli media rarely covers or thoroughly interprets.

:Website Editors

Inbal Ben Yehuda – MA student at Tel Aviv University’s History of the Middle East and Africa Department, graduate of the Inter University African Studies Program.

The website was created thanks to the support of the Inter-University African Studies Program and the Department of History of the Middle East and Africa at Tel Aviv University.